Tanítónk – Popper Péter: Vallásalapítók

popper-mester

Hat részes sorozat Popper Péter előadásainak egyedi videofelvételeiből! A sokak által nagyra becsült pszichológus, valláspszichológus, író országszerte számtalan helyen és alkalommal tartott előadást a legszerteágazóbb témakörökben. Hosszú pályája során felhalmozott tudása, komplex világlátása, mély emberismerete és ellenállhatatlan humora mindig telt házat vonzott.

Ezen alkalommal a nagy vallásalapítókról tartott előadásait idézzük fel 6 péntek estén át – videofelvételek formájában. Fontos és időszerű életükről, sorsukról, tanításaikról, kinyilatkoztatásaikról újból és újból beszélni, hallani, hiszen ahogy a Tanár Úr is írta „ Mindaz, amit alkottak, a mai napig érvényes, kérdéseik azóta sem avultak el, mert nem érkeztek rájuk válaszok. Bármelyik eszmerendszerből, tanításból a 21. században is kisarjadhat egy régi-új vallás, problémakörük annyira modern és ma is aktuális. Mintha az emberiség filozófiailag, erkölcsileg és a transzcendenciához való viszony terén háromezer év óta semmit sem fejlődött volna. „

Az első és utolsó alkalommal beszélgetőtársat is hívunk, Tatár György filozófus, vallástörténész és Csörgő Zoltán szimbólumkutató személyében. A kb. egy órás vetítéseket követően Lőrincz Gabriella beszélget a meghívott vendégekkel.

2013. március 22- április 26-ig péntek esténként 18 órakor

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ ; 1022 Bp. Marczibányi tér 5/a.

Jegyrendelés : [email protected] címen és a 212-2820 telefonszámon!

www.popperpeter.hu ; www.marczi.hu

Márc. 22. péntek 18 óra – MÓZES

Ha vallásalapítókról beszélünk, akkor először a legősibb Közel-Keleti vallás, a zsidó vallás alapítójára gondolunk. Mózesre. Aki kihozta népét Egyiptomból és negyven éven át vándoroltatta a pusztában. Miért tartott ilyen sokáig ez az út, hiszen az idő irreális ahhoz a távolsághoz képest, amit meg kellett tenniük? De ki volt Mózes valójában? Kik voltak a szülei? Miért volt számára olyan egyszerű a Fáraóhoz bejutni? És minek a hatására döntött végül úgy, hogy népével együtt elhagyja Egyiptomot?

A kb. 1 órás vetítés után Tatár Györggyel beszélget Lőrincz Gabriella.

Jegyár: 1500 Ft

Márc. 29. péntek 18 óra – JÉZUS I.

A sorozat Jézusról szóló epizódjának első része Jézus születését megelőző időszakról szól. Úgy politikai, mint vallási szempontból körüljárva ezt a jelentős történelmi időszakot. Minderre azért van szükség, hogy jobban megértsük Jézus születésének körülményeit és rövid életének a kultúránkat mind a mai napig jelentősen befolyásoló eseményeit.

Jegyár : 1200 Ft

Ápr. 5. péntek 18 óra – JÉZUS II.
A második részben nemcsak Jézus személyisége, hanem a tanítványoké is szemünk elé tárul. Felmerül a kérdés Júdás áruló voltát illetően, hiszen a Messiás mártírhalála nélkül semmiféle megváltás nem képzelhető el. Vagy az ő személyéhez kötött az első valódi megtérés, a kémből, üldözőből rajongóvá válás, aminek Saul-Pál damaszkuszi látomása csak gyenge visszfénye.
Jegyár : 1200 Ft

Ápr. 12. péntek 18 óra – MOHAMED

Mohamed az iszlámvallás alapítója. Vallása a zsidó és keresztény vallásokból sarjadt ki. A Korán és Mózes Öt Könyve a Tóra történetileg éppen ezért sok hasonlóságot mutat. Mohamed eredeti elképzeléseit vajon mennyire őrizte meg a mai iszlám? Ki volt Mohamed és hogyan élt? Miként kezdte el azt az utat, mely et ma már több millió híve követ.

Jegyár : 1200 Ft

Ápr. 19. péntek 18 óra – BUDDHA

Buddha a Távol-Keleti vallások egy jelentős alakja. Ő az, aki valójában nem akart vallást alapítani, mégis rengeteg híve van ma már nemcsak keleten, hanem nyugaton is. Mi az, ami ennyire vonzó benne? Mennyiben különbözik a hinduizmus felfogásától? Ki volt ő származását tekintve? Mi az, ami az aszketizmus felé vitte és miként alakult tovább az élete, míg el nem jutott a megvilágosodásig?

Jegyár : 1200 Ft

Ápr. 26. péntek 18 óra – KÍNAI VALLÁSALAPÍTÓK

A Tao az élet bizonytalanságárnak elfogadására tanít. A Tao óvni akarja az embereket a hamis bizonyosságoktól. Lao-ce és Konfucius szellemi testvér filozófusok, művük tulajdonképpen kiegészítik egymást. Róluk szól leginkább ez az előadás.

A kb. 1 órás vetítés után Csörgő Zoltánnal beszélget Lőrincz Gabriella.

Jegyár : 1500 Ft