Szomatodráma

 • A szomato- (vagyis: test-orientált) pszichoterápia a testben tárolt tudattalan élettörténet előhívását és a testképpel, testsémával való munkát segíti.
 • A dramatikus módszertan az előkerülő testi témák cselekvéses feldolgozását teszi lehetővé, hasonlóan a pszichodrámához.
 • A rendszer-elvű gondolkodás és a test-mező elmélet pedig mindezt értelmezhető keretbe foglalja.

A szomatodráma tehát csoportban zajló, dramatikus módszerekkel vezetett, test-orientált pszichoterápiás és önismereti munka, melynek célja:

 • a testi és lelki önismeret elmélyítése
 • testi folyamataink, tüneteink jobb megértése és befogadása
 • a testi-lelki gyógyulás akadályainak elhárítása.

A módszer azon az elven alapul, hogy a saját testünkről alkotott elképzeléseink megismerése és átalakítása gyógyító folyamatokat indíthat szervezetünkben. Minél több, minél mélyebb és minél pozitívabb, szeretettelibb, elfogadóbb kapcsolatot tudunk kialakítani sejtjeink, szerveink között, annál teljesebb összhang valósulhat meg pszicho-szomatikus világunkban. Ez jótékonyan hat lelki állapotunkra és fizikai közérzetünkre egyaránt.

Amikor dramatikus eszközökkel a színpadra varázsoljuk valakinek a testrészeit illetve testi folyamatait (erre legjobb módszer, ha más emberek, ún “szomatikus segéd-ének” közreműködését vesszük igénybe), egy új felismeréseket adó és egyben kiválóan formálható felületet hozunk létre. Mindig a testből indulunk, tünetekben és panaszokban megnyilvánuló “beszédét” fordítjuk színpadi nyelvre, majd azt a lélek nyelvére, majd ismét színpadira, hogy aztán egy átalakított mintázatot engedjünk vissza a testbe.

A szomatodráma ülések tipikus témái lehetnek az alábbiak (a csoport intimitási szintjétől függően):

 • saját test játékos felfedezése, „birtokba vétele”, saját testhez való viszony javítása
 • saját test részeinek modellezése, de- és rekonstrukciója, hangsúlyok átalakítása
 • “mást mond az eszem és mást a szívem” helyzetek és egyéb belső konfliktusok szomatikus megjelenítése
 • interperszonális, családi és munkahelyi konfliktusok testi modellezése
 • krónikus, makacs, degeneratív, allergiás, pszichoszomatikus, daganatos betegségek megértése és feldolgozása
 • szexualitás, “tabu témák” megközelítése stb.

A szomatodráma jelentősége abban áll, hogy könnyed, játékos formában képessé teszi a résztvevőket arra, hogy saját testükhöz, annak részeihez való viszonyukat radikálisan megváltoztassák, és ezáltal elhárítsák az öngyógyító folyamatok blokkjait. A szomatodráma elméletéről és gyakorlatáról részletesebb tájékoztatás olvasható a www.szomatodrama.hu oldalon.