Bibliodráma – Önismeret dramatikus módon keresztény gyökerekkel

cc: http://www.flickr.com/photos/vithassan/

A bibliodráma középkori hagyományokban gyökerező (iskoladráma, passiójáték, betlehemezés, reformációkori dialógus prédikációk, stb.), a 20. században megújuló műfaj, a Bibliával való egzisztenciális foglalkozás és önismereti munka korszerű lehetősége.

A Bibliával találkozni vágyó ember napjainkban sajnos csak az olvasó vagy a hallgató egyoldalú pozíciójából közeledik az Élet Igéje felé, szerencsésebb esetben egy bibliakör aktív tagjaként cserél eszmét társaival az olvasottakról, gazdag emberi képességeiből ilyenkor is csak intellektusát mozgósítva.
A bibliodráma középkori hagyományokban gyökerező (iskoladráma, passiójáték, betlehemezés, reformációkori dialógus prédikációk, stb.), a 20. században megújuló műfaj, a Bibliával való egzisztenciális foglalkozás és önismereti munka korszerű lehetősége.

A Bibliával találkozni vágyó ember napjainkban sajnos csak az olvasó vagy a hallgató egyoldalú pozíciójából közeledik az Élet Igéje felé, szerencsésebb esetben egy bibliakör aktív tagjaként cserél eszmét társaival az olvasottakról, gazdag emberi képességeiből ilyenkor is csak intellektusát mozgósítva.

A bibliodráma ezzel szemben – s ez a viszonylag új és korszerű, benne- az ember egész kreativitására, testi-lelki-szellemi képességeire (gesztus, mimika, hang, mozgás, képzelőerő, játékosság, érzelem-értelem…) épít, ezeket egyre jobban kibontakoztatva közelít a Biblia teljes emberi valónkat megszólító képeihez, szimbólumaihoz, jeleneteihez, eseményeihez. A bibliodráma csoport tagjai nemcsak az elvi meggyőződés, hanem a gyakorlati átélés szintjén is részesévé válnak a Biblia képeinek, szimbólumainak, eseményeinek.


A dráma a múlthoz nem csupán az élet értelmét, célját, a szenvedést, a halált, az önfeláldozó szeretetet és az ez ellen feszülő erők titkait feszegető, ezeket átélő és megmutató passió- és misztériumjátékok révén kapcsolódik, hanem méginkább az Isten és ember közös történetének az Isten emberkereső és az ember istenkereső drámájának bemutatásán keresztül.

A módszer maga a ’60as-’70es években alakult ki Németországban, evangélikus közegben, vallástanárok, lelkészek kezdtek először bibliai szövegekkel különállóan, dramatikusan dolgozni. Magyarországra 1989-’90-ben Tomcsányi Teodóra révén került, Sarkady Kamilla és Nyáry Péter vezetésével. 1992-ben indultak bibliodráma csoportok és 2002-től képzések, valamint a páros megjelentetett egy könyvet is (Bibliodráma. Harmat Kiadó, 2008).

Nyáry Péter szerint jelenleg körülbelül tíz-tizenöt csoportvezető-páros tevékenykedik aktívan Magyarországon. A csoportok célja hogy a dráma játékon keresztül az önismeret mélyítése mellett közelítsenek a bibliai üzenethez.

A Bibliodráma módszerének különböző irányzatai  alakultak  ki, ezek a következők: Pszichodráma alapú bibliodráma 1992; a Biblikus bibliodráma 1995; és a Meglepetés színház 2000- (Potzner Irén + Ny P).   Maga a bibliadráma csoport általában ötven órát foglal magába, mely havonta egy alkalomat jelent, többnyire szeptembertől júniusig. Egy csoport létszáma átlagosan 10-12 fő. A csoport indításakor többnyire egy ismert keresztény témát hirdetnek meg, vagy egy bibliai személyt (például Pál vagy Naámán).

Fohász - Illusztráció cc: http://www.flickr.com/photos/cheekyneedle/

A jelenlegi résztvevői létszámok mellett a csoportokra jelentkező résztvevőket – más önismereti csoportokkal ellentétben – nem szelektálják előzetes interjún során, melyet Nyáry  Péter szerint a módszer jelenlegi szűkebbnek mondható közönsége magyaráz. Jellemzően a csoportok többségét vallásos emberek képviselik, de körülbelül húsz százalékban előfordulnak puszta érdeklődésből jelentkező résztvevők is.   Egy csoportot a pszichodráma csoportokhoz hasonlóan két vezető tart, a csoportvezető párosok összeállásánál előnyös, ha egyikük dramatikusan-, másikuk inkább teológiailag képzettebb. A csoportokon uralkodó az ökumenikus szemlélet, azaz bármely keresztény valláshoz tartozzon is a résztvevő jelentkező, könnyedén megtalálhatja a csoportban a helyét. Itt ugyanis a dramatikus megélés szintjén teremtődik a közösség, így a felekezeti különbségek hamar elhanyagolhatóakká minősülnek.

Az alkalmak bejelentkező körrel kezdődnek, melyet a kijelölt témának megfelelő mozgásos rámelegítés követ. Ezt követően a kitűzött bibliai történet fölvezetése kortörténeti áttekintés keretében zajlik, majd a szerepek kiválasztásával megkezdődhet maga a játék. A dramatikus játék befejeztével több szempontú élmény-, és folyamat feldolgozás veheti kezdetét (miért az a szerep? mi volt a legfontosabb megélés a játék során? hol kapcsolódik ez a résztvevők személyes életéhez?)   Végül a lezárást megelőzően, a bibliai szöveg személyes üzenetének, a játék során bekövetkezett aktuális változásainak tudatosítására is külön hangsúlyt fektetnek.     A Bibliodráma módszerében való kiképződés a Magyar Pszichodráma Egyesülethez és annak képzési rendjéhez szervezetileg kapcsolódik, illetve Budapesten, a Semmelweiss Egyetem Mentálhigiéné képzésének keretében létezik egy négy féléves Pszichobibliodráma tanegység.

A bibliodráma csoportok lelkes résztvevői a csoport hozadékaként önismeretük mélyülésén túl kiemelik a csoport megtartó erejét, biztonságot adó elfogadó légkörét és gyakran említik, hogy a bibliai történetek, a szereplők közti viszonyrendszer dramatikus átélése révén hitük és a Szentírással való kapcsolatuk átdolgozódik, a szöveg üzenete személyesebbé válik számukra, melyeket aztán később az istentiszteleten is más füllel tudnak hallgatni.