Bevezetés a transzperszonális pszichológiába

bevezetes a transzperszonalis pszichologiaba

A könyv az emberközpontú pszichológia sorozat részeként jelent meg,  70-90-es évekbeli alapműveket, cikkeket tartalmaz a transzperszonális pszichológia alapjairól, kialakulása során megvitatott kérdésekről Abraham H. Maslow, Roberto Assagioli, Ken Wilber írásaiból válogatva.

A transzperszonális pszichológia az ún. negyedik erő a pszichológiában, a pszichodinamikus, a viselkedéslélektan és a humanisztikus ágazat mellett, az utóbbiból kifejlődve.

Maslow -aki a szükséglet piramisáról sokak által ismert – a fejezetében a transzperszonális pszichológia létrejöttéről ír. Az ember mozgatórugóit vizsgálva felmerült a kérdés, hogy a legjobb körülmények között élő, és érett személyiségű embert mi motiválhatja. Azt találta, hogy olyan értékek, melyek meghaladják (transzcendentálják) az egyén testének határait, őt magát. Tanulmányában különbséget tesz az önmegvalósítás szintjét megahaladók és az ott maradók között, és leírja ezek jellemzőit.

Assagioli pedig már azt taglalja, hogy az önmeghaladás szintjét meghaladók hogyan juthatnak el eddig a szintig, és melyek a veszélyforrások. Ez fontos számunkra, hiszen manapság egyre inkább nő azoknak az emberek száma, akik keresik a teljesebb élet felé vezető utat. A hagyományos értékek felborulása miatt sokan fordulnak a spiritualitás és az ezotéria különböző formái felé. Assagioli szerint a mai ember személyisége összetettsége és kritikusabb elméje miatt a spirituális fejlődés bonyolultabb folyamattá vált. Régebben elegendő volt a morális megtérés, a tanítónak szóló tiszta szívű odaadás, az Istennek való szeretetteljes önátadás, és megnyíltak a tudat magasabb szintjeihez, valamint a belső egység és kiteljesedés felé vezető kapuk.

Assagioli a cikkében ír a spirituális ébredés veszélyeiről, az általa okozott krízis jellemzőiről. Leírja, hogy mi történik akkor, ha a személyiség nem megfelelő és nem tud jól alkalmazkodni a spirituális energia beáramlásához. Gyakorlatiasan sorba veszi az önmegvalósítás útjának állomásait és mindegyiknél rámutat azokra az érzelmi és mentális nehézségekre, melyek gyakran fellépnek a folyamat során.

A könyvben szerepel Ken Wilber írása is, melyben elolvashatjuk a -mára már kihagyhatatlan- fejlődés és növekedés teljes spektrumát átfogó modelljét, továbbá igyekszik tisztázni, definiálni, ennek az akkoriban bontakozó új ágazatnak a fogalmait. Idéznék is Ken Wilbertől egy számomra fontos gondolatot:

Az igazi transzperszonális terapeutáknak (és milyen sokan vannak!) nincsenek illúzióik arról, hogy mit is tesznek ők transzperszonális pszichológusként: helyet csinálnak az emberek elméjében vagy lelkében, hogy értelmileg el tudják fogadni Istent – mely ponton a valódi szaktekintélyek és mesterek kezdhetik meg munkájukat (ez mindig is így volt).

Azt hiszem, ez a könyv arra ösztönöz, hogy még többet olvassunk a témában, hogy kövessük azt, hogy hol tart ma, 2014-ben ez az új irányzat.

Bevezetés a transzperszonális pszichológiába
Válogatás Abraham H. Maslow, Roberto Assagioli, Ken Wilber írásaiból
Ursus Libris Kiadó 2006