Dr. Bakó Tihamér: Sorstörés. A trauma lélektana egy pszichoterapeuta szemszögéből

Bakó Tihamér: Sorstörések

Dr. Bakó Tihamér ezen munkája mintegy összefoglalja pályafutásának több mint huszonöt éve során összegyűlt tapasztalatát a traumáról. Ahogy a Psycho Art Kiadótól már megszokhattuk, a borító ismét művészi: Paul Klee: Megsebzett vidék című képe látható rajta. A könyv szerkesztése olvasó-barát, jól áttekinthető.

Mint ahogy azt a bevezetőben említi a szerző, könyvében az általa hivatása során alkalmazott szemszögekből tárgyalja a traumát: a pszichoterapeuta, a pszichoanalitikus, a pszichodráma-pszichoterapeuta, illetve a klinikus szemszögéből.
A könyv mindvégig hármas egységet követ: személyes érintettség feltárását, szakmai ismeretet és gyakorlati visszacsatolást. Ezzel támogatván az olvasót abban, hogy elgondolkodjon saját élete traumáin, s az elméleti háttér ismeretében, valamint gyakorlati példák segítségével lépjen tovább a mélyebb megértés felé a trauma témakörével kapcsolatban.

A könyv három fő részből áll:

  • Elméleti alapok – A trauma meghatározása, tünettana, pszichoterápiás lehetőségek bemutatása, a krízis- és trauma-terápia összevetése, akut trauma feldolgozása, feltáró pszichoanalitikus terápia, a sérült területek felsorolása, pszichoanalitikus beavatkozási módok és a változás lehetőségei.
  • Pszichodráma – mint a trauma csoportban történő feldolgozásának egyik pszichoanalitikus megközelítésű módja.
  • Társas támasz és a kreativitás szerepe a trauma kezelésekor, valamint hatása a segítő foglalkozásúakra (másodlagos traumatizáció, traumás viszontáttétel).

A könyv a Psycho Art Kiadó sorozatának – Sorsfordító Könyvek – ötödik kötete. A sorozat további kötetei is Bakó Tihamér hasonló, jelen témával szorosan összefüggő munkái: A verem mélyén (1.), Titkok nélkül (2.), Utak és ösvények (3.), Töréspontok mentén (4.).

A mű  könnyen olvasható (2), érdeklődő laikusok és szakemberek számára is hasznos mű (4), tudományossága: 4,5. Különlegessége, hogy a szerző nem csak munkája során összegyűjtött eseteken szemlélteti az elméleti tézist, de a saját életéből is ismertet részleteket.

Bakó  Tihamér: Sorstörés.
A trauma lélektana egy pszichoterapeuta szemszögéből.
Psycho Art – Sorsfordító Könyvek sorozat, Budapest, 2009
211 oldal
2200 Ft

Recenzió: Berki Judit