P. D. Ouspensky: Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája

Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája

Az ember nem gépezet, önálló tettekre képes, egyénisége van, egységes, állandó énnel valamint akarattal rendelkezik és tudatos – ezek azok a tévképzeteink, melyekkel a szerző leszámol ebben a hat előadást tartalmazó kötetben és amelyek szerinte komoly akadályt jelentenek a fejlődésünk útjában. Fejlődni csak úgy tudunk, ha feladjuk ragaszkodásunkat e téves elképzelésekhez és elfogadjuk, hogy az ember gépezet, melyet kizárólag külső hatások hoznak mozgásba.

Ouspensky a tudatosság négy állapotát különbözteti meg: alvás, ébrenlét, ön-tudatosság és objektiv tudatosság. Felhívja rá a figyelmet, hogy az emberek döntő többsége az első két szinten éli életét: alszik vagy ébren alszik. A tudatosság két további állapota csak kemény és hosszan tartó küzdelem segítségével érhető el. Ahhoz, hogy elinduljunk a fejlődés útján, első lépésként fel kell ismerni és el kell fogadni, hogy alszunk.

A szerző hangsúlyozza, hogy a pszichológiáról csak abban az esetben beszélhetünk, ha az emberi fejlődést tanulmányozzuk – ami a modern pszichológia elhanyagolt területe. A fejlődés tanulmányozását nyelvi nehézségek is akadályozzák, ugyanis nem rendelkezünk fokozatokkal az emberre. Pedig fejlődés szempontjából az ember hét kategóriába sorolható az egyes számú embertől a hetes számú emberig.

A szerző beszél az emberben működő négy központról: az intellektuális, érzelmi, mozgási és ösztönös központról, működésükről és jellemzőikről. Rámutat, hogy minden negatív érzelmünk szerzett és komoly akadálya a fejlődésünknek: a fejlődéshez „az embernek fel kell áldoznia szenvedését” – ez pedig sokkal nehezebb, mint gondolnánk.

A könyv körüljárja a tudást és a létezést, mint ez ember két oldalát, melyeknek egymással párhuzamosan kell fejlődnie; a megértés fogalmát, aminek kapcsán hangsúlyozza, hogy csak annyira vagyunk képesek megérteni másokat, amennyire önmagunkat értjük, és csak a saját létezésünk szintjén.

Ouspensky többször felhívja rá a figyelmet, hogy senki nem képes egyedül, iskola nélkül dolgozni, de eredményt elérni csakis a saját erőfeszítése árán lesz képes.

Hasznos, de nem könnyű olvasmány minden ébredezőnek, aki még nem döntötte el, hogy visszaaludjon vagy elinduljon egy nehéz, fáradságos úton egy magasabb szintű létezés irányába.

Szerző: P. D. Ouspensky
Cím: Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája
Kiadó, évszám: Lunarimpex Kiadó, 2003
Oldalszám: 128

Ár: 1.380 Ft
Könnyű 1 2 3 4 5 Nehéz
Szakmai 1 2 3 4 5 Laikus
Tudományos 1 2 3 4 5 Kevésbé tudományos

Recenzió: Szigetvári Szilvia