Y generáció

y-generacio.jpg

Tari Annamária arra vállalkozott ebben a könyvében, hogy megfogalmazza a mai huszonéveseket leginkább érintő problémákat. Azokról a változásokról  ír, amelyek az utóbbi időben bekövetkezett társadalmi és gazdasági folyamatok egyenes következményeiként érintik ezt a generációt.
Az egyes fejezetekben nemcsak a társadalomlélektan felismeréseiről, hanem a terápiás gyakorlat során tapasztaltakról is olvashatunk.

A szerző többek között érinti a generációk egymás mellett élésének nehézségeit, a kommunikáció akadozását, az egymásra figyelés hiányosságait, a célok, értékek megváltozását, a nemi szerepek átalakulását, az új ideálokhoz való idomulás nehézségét, a tökéletesség igényének előretörését, az étkezési zavarokat, a tudatmódosító szerek elterjedésének okait is.A munka világába való beilleszkedés akadályait, a „kapunyitási pánikot”, a munkahelyi-piaci elvárások magánéletre gyakorolt hatását, a magasabb fokú végzettség-professzionális tudás-nyelvismeret- elvárás-szintű megjelenését, a korlátlan munkaidő, a magánélet háttérbe szorítását – gyakorlati szinten is – ez a generáció éli meg először a maga teljességében.

Ennek folyományaként, valamint egyéb összetevők következményeként a párkapcsolatok is radikális változásokon mentek keresztül, ennek megértését, a valóságos élethelyzetekben való megélését Tari Annamária igen érzékletesen, elmélettel, terápiás gyakorlati példákkal, valamint használható tanácsokkal próbálja segíteni.

Összességében mind a huszonéveseknek, mind az Y generációt felnevelő, de őket egyre kevesebbszer értő, megértő szüleiknek is igényes, áttekinthető, haszonnal forgatható olvasmánya ez a kötet.

Könnyen olvasható – 1 2 3 4 5 – Nehezen olvasható
Laikusoknak szól – 1 2 3 4 5 – Szakmabelieknek szól
Kevésbé tudományos – 1 2 3 4 5 – Tudományos

Tari Annamária: Y generáció
Jaffa Kiadó, 2010
300 oldal
2940 Ft

Recenzió: Bóné Éva