Mesterkurzus: A boldogság nyomában – Utak és tévutak. Balogh Béla, Dr. Szondy Máté, Paulinyi Tamás és Popper Péter

Happyness! Wowowo
Happyness! Wowowo

Nagyon találó ez a cím: A boldogság nyomában. Képletesen arra (is) utal, hogy az emberek közül sokan egész életükben folyamatosan a boldogságot keresik, kutatják, de valahogy sosem érik el, így mindig csak a nyomában maradnak. A Mesterkurzus előadói (Balogh Béla, Dr. Szondy Máté, Paulinyi Tamás és Popper Péter) más-más szemszögből közelítenek a kérdéshez, így más-más utat javasolnak, azonban a végső megállapítások  mégiscsak hasonlók.

Paulinyi Tamás a keleti vallások bölcsességével közelít, szerinte a boldogság erősen összefügg a karma és szabadság fogalmával: nincs olyan karma, ami bármilyen szinten feltételekhez kötné azt, hogy boldogok legyünk és jobban érezzük magunkat. Ezeket a feltételeket csak és kizárólag szokásaink illetve döntéseink generálják. Abban a pillanatban, ahogy felszabadítjuk magunkat, azaz szabad akaratunkból vagyunk olyanok, mint amilyenek lenni szeretnénk, egyből derűsebben nézzük a világot. Míg vágyaink a gyors beteljesülés felé visznek, addig a boldogsághoz vezető út általában lassú és változásokkal teli, amely nem könnyű. Szerinte akkor leszünk boldogok, ha tudjuk, hogy azt csináljuk, amit a szívünk legmélyén szeretnénk. Így lehet eljutni egy olyan állapotba, amit nem a környezeti feltételek szabnak meg. Ehhez viszont a látásmódunkon kell változtatni és azt, ami körülöttünk van, nem a jó és rossz fogalmával illetni, hanem elfogadni úgy, ahogy van. Az elfogadás a megértés és a szeretet pedig együtt járnak, ez vezet el a boldogsághoz.

Dr. Szondy Máté a pozitív pszichológia legújabb eredményeiről számol be, és abszolút tudományos megközelítésben beszél a boldogságról. Jó tudósként definiálja először a boldogság fogalmát, mely szerint az az ember tekinthető boldognak, aki összességében elégedett az életével, gyakran él át pozitív érzelmeket, és ritkán él át negatív érzelmeket. Bemutatja a boldogság hasznát a mindennapi életben, és feltárja a boldogság befolyásoló tényezőit (genetikai örökség 50%!, életkörülmények 10% és szándékos tetteink 40%), amelyet különböző kutatásokon keresztül világít meg. Szó esik a nehéz gyermekkor, és a pozitív negatív események hatásáról, az anyagi helyzet, az ember által végzett tevékenységek, szociális kapcsolatok és kulturális háttér befolyásoló szerepéről. A jó hír az, hogy szándékos tetteinkkel befolyásolhatjuk mégis boldogságunkat. Szondy Máté Sonja Lyubomirskyt idézi, aki szerint a jó cselekedet, a szociális kapcsolatok ápolása, a célok kitűzése, és a testmozgás bárki számára elérhető és alkalmazható a mindennapokban is a boldogság felé vezető úton.

Balogh Béla szétválasztja a mindennapi vágyak elérésével eljövő pillanatnyi boldogságot és a mélyebb, tartósabb boldogságot, amely a lelki fejlődéssel érhető el. A boldogság feltételeit járja körbe: elsőként testi egészségi állapotot, amelyet a lelki egészség határoz meg, és az energiaáramlás egyensúlya szabályoz. Kiemeli a megfelelő gondolati, érzelmi hozzáállást életünkben, amit a tudatos pozitív gondolkodással és az univerzummal harmóniában működő tudatalatti programmal érhető el. Előkerül itt is a mások és önmagunk elfogadása kritizálás nélkül, valamint az ok-okozat univerzális törvénye a karma, amellyel nem árt tisztában lennünk. A spirituális fejlődés során kapcsolatba kerülhetünk magasabb szintű világokkal, amelyben segítenek az álmaink, és ha sikerül legyőzni félelmeinket, továbbá a befelé fordulás, elvonulás a világtól. Fontos, hogy legyenek céljaink, és azt gondolatban is megteremtsük. S amikor a szeretet és a világ jobbá tételének szándéka megjelenik a szívünkben, akkor tudhatjuk, jó úton járunk a boldogság felé.

Popper Péter egészen másfelől közelít a boldogsághoz. Szerinte a boldogság röpke pillanatokból áll, és nem egy tartós állapot. Így minél inkább keressük a boldogságot, annál kevésbé érhetjük el, mert az inkább magától jön, és olyankor, amikor nem is várnánk. Kell egyfajta laza lelki állapot, hogy ránk találjon valami kellemes meglepetés, és azt be is tudjuk fogadni. Mindössze annyit tehetünk boldogságunk elérése érdekében, hogy nyitottak vagyunk, ha jön egy ilyen pillanat. A nyugati világ szerzés és birtoklásvágya nem járható út a boldogsághoz és a vélt vagy valós sérelmeink, félelmeink magunkba hordozása sem segíti elő a boldogság elérését. Adomái, történetei segítségével közelebb juthatunk a boldogság elérésének ezerféle útjához.

A boldogság témaköre az utóbbi időben a pszichológusok fantáziáját is megmozgatta, ennek köszönhetően egyre több kutatás zajlik világszerte. Ma már a pozitív pszichológia térhódításának köszönhetően a felkapott témának számít, így egyre többet olvashatunk a boldogságról tudományos megközelítésben is.

A Mesterkurzus előadásaiból készült kötetben különböző megközelítésben, de mindenki a boldogsághoz vezető utat járja körbe. A kötet elolvasása után bennem kialakult az a megnyugtató érzés, hogy valójában nincs olyan út, amely mindenki számára járható lenne a boldogság elérésére. Maga a boldogság is mindenkinek mást jelent, így mindenkinek magának kell megtalálnia a hozzá vezető ösvényt.

Könnyen olvasható a kötet, mégis néha érdemes megállni az olvasásban és elgondolkodni. Sok életből hozott példa és történet is színesíti a tanításokat, amelyek ezáltal könnyen befogadhatóvá és emlékezetessé válnak.

Könnyen olvasható – 1 2 3 4 5 – Nehezen olvasható
Laikusoknak szól – 1 2 3 4 5 – Szakmabelieknek szól
Kevésbé tudományos – 1 2 3 4 5 – Tudományos

Mesterkurzus: A boldogság nyomában – Utak és tévutak
Jaffa Kiadó, 2009
168 oldal
1990 Ft

A recenzió szerzője: Bereczki Ágnes