Helen Benedict: Csak okosan! – Önvédelem kamaszoknak

Helen Benedict: Csak okosan

Önvédelmet írásban oktatni meglehetősen nehéz vállalkozás. Helen Benedict a Csak okosan! oldalain, megpróbál eleget tenni e kihívásnak, és egy kötetbe gyűjti azokat a hasznos információkat, amelyek segítségével védekezni tudunk a – főként szexuális erőszak – ellen.

Az első fejezetek a szexuális abúzus egyik legképlékenyebb témáját tárgyalják, nevezetesen annak meghatározását. Nyugtalanító tény, hogy a védekezés egyik első akadálya gyakran az, hogy nem ismerjük fel: szexuális erőszak áldozatai vagyunk. A pozitív és negatív valós példákkal gazdagon illusztrált írás az ilyen esetek több fajtáját említi a szüleinek vagy tanárainak – saját lelkiismerete szerint – „engedelmességgel tartozó” gyermektől addig a lányig, aki sokszor csak partnere unszolásának enged, mikor lefekszik vele. A fejezet – és talán az egész kötet – egyik nagy hiányossága azonban, hogy bár több ízben megemlíti, hogy a nemi erőszak áldozatai éppúgy lehetnek fiúk, mint lányok, a fiúknak szóló részek elsősorban arra vonatkozóan adnak gyakorlati útmutatást, hogy hogyan ne váljék az emberből elkövető.

Miután megismerkedtünk a nemi erőszak fajtáival, és készek lehetünk rá, hogy felismerjük, ha hasonló helyzetbe kerülünk, a megelőző intézkedések részletes leltárát olvashatjuk pontokba szedve, helyenként történettel illusztrálva. Véleményem szerint a könyv igazi hozadéka a preventív lépések bemutatása lehet. Mondom ezt annak ellenére, hogy a későbbiekben a szerző számos – az adott helyzetben használatos és hatékony – önvédelmi fogást is bemutat. Ezek a technikák – rajzzal is illusztrálva – valóban rendkívül hasznosak lehetnek, ám ennek ellenére sem valószínű, hogy a gyakorlatban ezek bármelyike „előkerülne” egy tizenéves lány tarsolyából.

A kötetet a szülőknek szóló utószó zárja, ahol a szülő hasznos és rendkívül praktikus tanácsokat olvashat mind a megelőzést tekintve, mind pedig arra az esetre, ha gyermeke szexuális visszaélés áldozatává vált.

Bár Helen Benedict külön utószót fogalmazott a szülők számára, én az egész kötetet elsősorban nekik ajánlanám. Minden szülő nagy hasznát veheti a gyakorlati tanácsoknak és preventív ötleteknek, illetve – ahogyan a szerző is több ízben utal rá – a közvetlenül veszélyeztetett serdülők számára is jóval nagyobb magabiztosságot (és védettséget) jelent, ha saját szüleitől tanulhatja meg ezeket. S mivel e tanácsok nagy része alapvetően épít a szülő és gyermeke együttműködő kapcsolatára, különösen igaz ez, ha a szülő feltétlen támogatásáról is biztosítja gyermekét.

Háttér kiadó- NaNe Egyesület, Budapest, 2004
186 old.
1998 Ft.
Könnyű 1 2 3 4 5 Nehéz
Szakmai 1 2 3 4 5 Laikus
Tudományos 1 2 3 4 5 Kevésbé tudományos

Recenzió: Csonka Balázs