Dalma Heyn: A vágy csendje

A vágy csendje

A Lélek kontroll sorozat szokásához híven megint egy igen értékes, lebilincselő szakmai olvasmányt jelentetett meg. A cím alapján azt gondolhatnánk, valamilyen spirituális téma lesz terítéken – az én asszociációim legalábbis a meditáció és a szellemi lecsendesülés voltak, ezzel szöges ellentétben azonban a leghétköznapibb, leginkább húsbavágó, mindenkit érintő problémakörrel kerülünk szembe: a női szexualitással. Persze, ha rögtön az eredeti címet vizsgáljuk (The Erotic Silence of the American Wife) – azonnal pontos képet kaphatunk a témáról.

A szöveg olvasmányos, bár kissé ömlesztett: tartalmilag nehezen ragadható meg bármiféle tagoltság. Három részből és 5-5 fejezetből áll a könyv.

Dalma Heyn szociológiával foglalkozik, de jó pszichológiai érzékkel mutatja be az amerikai feleségek helyzetét. Elkötelezett szerző: tabu-témákról ír rendhagyó szemszögből. Nem rejti véka alá, hogy nőpárti (megkockáztatom – feminista), és a női szexualitásról autentikus, női hangon beszél. Hiányt pótol ez a hang, mert nagyon úgy tűnik: a nő erotikus hangja – akár hétköznapi értelemben, akár szakirodalom tekintetében – a férfi interpretációján keresztül hallatszik, ha egyáltalán hallatszik. „…a fiatal lányok erotikus sugárzását automatikusan a káprázó férfiszemeken keresztül látjuk” (14. old.) – írja a szerző, itt egy másik érzéklettel szimbolizálva a női szexualitást övező csendet és a homályt.

Közérthetően, mégis szakmai alapossággal tárja elénk tapasztalatait és elméletét a házasságban élő nők szexualitásáról, vágyairól, és az örök témáról: a házasságtörésről. Legfőbb kérdése tehát: mi motiválja a nőt a házasságtörésre? S ne gondoljuk, hogy ez olyan ritka, Heyn visszafogott becslése szerint: „Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy az emberek fele, vagy több mint a fele él nemi életet a házasságán kívül, akkor statisztikai érelemben véve ezt normálisnak kell tekintenünk. Megkockáztatom azt a kijelentést, hogy az amerikai feleségek több mint felének van vagy lesz viszonya…” (36. old.)

Gondolatmenete jól követhető, szakmailag megalapozottnak tűnik (bár nincs irodalomjegyzék), nyilván ismeretterjesztő, gondolatébresztő műnek készült. Állításait, meglátásait eset-bemutatásokkal, beszélgetésekből vett idézetekkel támasztja alá. Fontos leszögezni, hogy a mű célja nem a házasság intézményének devalválása, hanem a nők és feleségek független (ismét kockáztatok: férfiaktól független) önmeghatározásának elősegítése, erősítése. Íme egy sokatmondó, különböző szempontokat megvilágító idézet CC-től, a szerzővel folytatott beszélgetéséből: „…nem a házasságom működésének biztosítása a legfontosabb (ti. a házasságtörés segítségével, a szerk.), hanem az, hogy az életem, amelynek a házasságom is része, értem működjön. Ez a prioritási sorrend megfordítása.” (138. old.)

Ez a mű egyértelműen elítéli a mélyen belénk ivódott „jó feleség” mítoszát, s megpróbálja felszabadítani e szerepkör súlyos terhei alól a feleségeket (és férjeket, szeretőket…). Érdemes elgondolkodni hogyan kapcsolódhat ez – mind elméleti, mind gyakorlati szempontból – Jean Shinoda Bolen jungiánus pszichológusnő személyiségtípusaihoz, aki a bennünk élő istennőkről írt.

S itt bizony Hérának, az „első feleségnek” főszerep, hangos szó jut.

A Vágy csendjét érdemes elolvasnia szakembereknek és laikusoknak, férfiaknak és nőknek, fiataloknak és régen házasságban élőknek egyaránt. Sok régóta ismert tényt mutat meg új megvilágításban, mindamellett elgondolkodtató, inspiráló mű.

Olvashatóság: 1
Szakmaiság: 3
Tudományosság: 3

Dalma Heyn: A vágy csendje
Háttér Kiadó, Budapest, 2003
Lélek kontroll sorozat
254 oldal
1998 Ft

Recenzió: Székely Zsófi