Gary Chapman: Változzunk együtt!

Változzunk együtt

A szerző keresztény, amerikai házassági és párkapcsolati tanácsadó. Számos könyve jelent már meg magyarul is, talán legismertebb ezek közül az Egymásra hangolva.

Gary Chapman tanácsadói munkája során azt tapasztalta, hogy a párok többsége vágyik egymás szeretésére-szeretetére, mégsem működik a kapcsolatuk, mert nem tudják, hogy a társuk milyen formában tudja befogadni a szeretetüket (mi a másik szeretetnyelve).

A Változzunk együtt! című könyve egy újabb kritikus és általános párkapcsolati problémát jár körül, nemcsak rávilágít erre, hanem megoldási módot is kínál rá.

Emberi magatartásunk talán kitörölhetetlen eleme, hogy elvárásokat támasztunk egymással szemben, múltbeli élményeink és jelenlegi vágyaink alapján. Ha ez a működésmódunk irányítani kezdi a másikhoz való hozzáállásunkat, könnyen manipulálni kezdhetjük, akár úgy, hogy észre sem vesszük, amíg ez lassan megmérgezi a kapcsolatot.

Szeretnénk, ha a társunk változtatna viselkedésén, például lehajtaná a WC ülőkét, vagy időben elkészülne, ha valahová hivatalosak vagyunk. Lehet, hogy mindkettő nagyon egyszerű, és jogos elvárás, gondoljuk érintettként valamennyien. Mi az, ami miatt mégsem sikerül? És ami még lényegesebb kérdés: hogyan lehet ezek felett győzedelmeskedni, magunk fölött győzedelmeskedni? Hogyan lehet megőrizni a szeretet a kapcsolatban a magunk és a másik gyengeségei ellenére is?

Ebbe a rejtélybe vezet be Gary Chapman a Vátozzunk együtt! című könyvében, érthető, gyakorlatban alkalmazható tanácsokkal látva el, munkája során megismert példákkal téve még élőbbé az egyes problémákat.

A témába való bevezető gondolatok után az első fejezetben a változás első lépéseként azt tárja elénk a szerző, hogy hogyan is vehetjük észre a saját szemünkben a gerendát, és hogyan válhatunk meg ettől, mielőtt a másik szálkáját kezdenénk piszkálni. A második fejezetben a másik iránti szeretetünk kifejezésének fontosságáról, a szeretetnyelvek mibenlétéről, használatáról olvashatunk. A harmadik fejezet vezeti be az olvasót a kérések világába, hasznos útmutatást kapunk arról, hogy hogyan érdemes a másikat a változásra hívni, illetve mi történik, ha ez nem eredményes. A fejezetek végén találhatunk önismereti gyakorlatokat, illetve a három fő egység után egy emlékeztetőt, ami összefoglalja a legfontosabb pontokat, illetve egy-egy gondolatébresztő listát nőknek és férfiaknak a változás természetével kapcsolatban.

Könnyen emészthető, felmerülhet az olvasóban, hogy helyenként talán túlságosan is szájbarágós a szerző stílusa, ám ha végig olvassuk, rájövünk, hogy egy párkapcsolati receptes könyvet tartunk a kezünkben, s mivel kényes kérdésről szól, talán megbocsátható a szerző túlzott precizitása.

Gary Chapman: Változzunk együtt!
Harmat Kiadó 2009.
111 oldal, keménykötésű
1980 HUF

könnyen/nehezen olvasható (1-5, ahol 1: olvasmányos, 5: nehéz olvasmány): 1-2-3-4-5
a könyv mennyire szól a laikus/szakmai közönségnek (1-5-ig mint fent): 1-2-3-4-5
kevésbé tudományos vagy tudományos megalapozottságú: 1-2-3-4-5