Gary Chapman: A házasság négy évszaka

Gary Chapman: A házasság négy évszaka könyvborító

A három évtizedes pszichológusi, tanácsadói múlttal rendelkező szerző újabb könyvében az évszakok körforgásának analógiája segítségével igyekszik érzékletesebben leírni, hogy hogyan alakulhatnak a házastársi kapcsolatok. Kiindulópontja, hogy párkapcsolatunk folyamán a felmerülő normatív és akcidentális krízisekre adott megoldásaink befolyásolják házasságunk minőségét. Kapcsolatunkban időnként pozitív, gazdagító tényezők vagy éppen a negatív érzelmek kerülnek túlsúlyba, attól függően, hogy mennyiben sikerült a felmerülő nehézségeket, változó élethelyzeteket konstruktívan megoldani.

A párkapcsolat különböző minőségű szakaszait az egyes évszakokkal állítja párhuzamba, és azok segítségével mutatja be az adott szakaszokra jellemző érzelmi állapotokat, attitűdöket és magatartásmódokat. A könyv célja, hogy segítséget nyújtson a pároknak kapcsolatuk „teléből” vagy „őszéből” a tavasz-nyár időszakába jutni.

A könyv első részében a négy évszak szerinti bontásban mutatja be a különböző periódusban lévő házaspárok jellemző érzelmi állapotait, attitűdjeit, viselkedését. A fejezet végén egy rövid kérdőív segítségével a házaspároknak lehetőségük nyílik megvizsgálni, hogy kapcsolatuk melyik szakaszban (évszakban) tart.

A második részben hét konkrét módszert ismertet, amelyek segítségével megújíthatjuk házastársi kapcsolatunkat.

A harmadik és negyedik részben gyakorlati tanácsokat, gyakori kérdés-válaszokat, önismereti és egymás jobb megismerését célzó gyakorlatokat találunk.

A szerzőtől megszokott közvetlen és érthető stílus mellett a könyvet számos példa említése teszi rendkívül olvasmányossá és személyessé. A gazdag tanácsadói tapasztalatból nyert példák jól illusztrálják mind az egyes szakaszokról, mind a konkrét módszerekről szóló fejezeteket, a szerző azonban nem törekszik mélyebb összefüggések feltárására, sem részletesebb esetismertetésekre. Az esetek leírása során csupán minél több lehetséges élethelyzet, probléma és az azokra adott válaszok, megoldások felsorolása, bemutatása a célja, így a laikus olvasó is könnyen találhat az övéhez hasonló nehézségekkel küzdő párokról szóló példákat, és ez hozzásegítheti a változtatási lehetőségek felismeréséhez.

A könyvet elsősorban keresztényi elvek szerint élő, az önismeret útjának kezdetén járó, de tartalmas párkapcsolatra vágyó olvasóknak ajánlom.

Gary Chapman: A házasság négy évszaka
Harmat Kiadó 2009.
271 oldal
2500 HUF

könnyen/nehezen olvasható (1-5, ahol 1: olvasmányos, 5: nehéz olvasmány): 1-2-3-4-5
a könyv mennyire szól a laikus/szakmai közönségnek (1-5-ig mint fent): 1-2-3-4-5
kevésbé tudományos vagy tudományos megalapozottságú: 1-2-3-4-5

Recenzió: Homonnai Mónika

1 hozzászólás

Hozzászólások elől lezárva