Michael Tomasello: Mi haszna az együttműködésnek?

tomasello_egyuttmukodes

Vajon eltérően segítenek a csecsemők szándékos és véletlen károkozás esetén, észreveszik-e ha a felnőtt segítségre szorul? A vékony kötet Tomasello Stanford Egyetemen elhangzott előadássorozatát tartalmazza. Tomasello az egyik legnevesebb kognitív pszichológus, a lipcsei Evolúciós Antropológia Intézet társigazgatója, magyar fordításban A kultúra és gondolkodás c. könyve jelent meg.

A könyv első része a fejlődéspszichológia módszertani hagyományait követve a csecsemő- és főemlős altruizmuskutatásokból származó eredményeket ismerteti. A szerző főállítása, hogy a segítő viselkedés természetszerűleg jelenik meg, nagyjából egyéves korban. Az embergyerekek csak később -a csoportnormák elsajátításával- kezdik szelektálni, hogy kinek segítenek.

A könyv második részében szintén gyermekekkel és főemlősökkel végzett kísérletekről olvashatunk, melyek arra keresik a választ, hogy az emberi együttműködés miben több a főemlősök csoportléténél. Az összehasonlító vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az emberi kollaboráció a közös célok megértésén nyugszik.

A kötet utolsó részében neves kutatók szólnak hozzá és vitatják meg Tomasello előadását. Az ebben a részben felvonultatott kutatók többnyire azon szerzők, akikre a szerző már az előadásaiban is hivatkozott.

A mű eredeti szóbeli jellegének köszönhetően érthetően és könnyed stílusban foglal össze tetemes mennyiségű szakirodalmat. A könyv ezáltal azok számára is befogadhatóvá válik, akik amúgy nem járatosak az ilyen jellegű kutatásokban. A szerző megvilágítván a főbb eredményeket egységes gondolati ívbe rendezi az előadást. A kötet egyedüli hátrányaként az róható fel, hogy a fordítás helyenként nagyon esetlegesnek tűnik.

Könnyen olvasható – 1 2 3 45 – Nehezen olvasható
Laikusoknak szól – 1 2 3 4 5 – Szakmabelieknek szól
Kevésbé tudományos – 1 2 3 4 5 – Tudományos

Szerző:      Michael Tomasello
Cím:          Mi haszna az együttműködésnek?
Kiadó:        Gondolat Kiadó, 2011
Oldalszám: 154 oldal
Bolti ár:      1980 Ft

Írta: Danesch Ágnes