Margaret J. Wheatley: Vezetés és a modern természettudomány – Rendszer a káoszban

Margaret J. Wheatley: Vezetés és a modern természettudomány – Rendszer a káoszban

Egyesek számára talán eretnek gondolatnak tűnhet, hogy a társadalomtudományokban ragyogóan alkalmazhatóak a modern természettudományos kutatások eredményei, a felfedezett törvényszerűségek, elméletek, folyamatok és működések. Mi köze a káoszelméletnek, a kvantumfizikának, és az önszerveződő rendszereknek a szervezetfejlesztéshez? Nos, első látásra nem sok, de a szerző olyan éleslátással és közvetlen módon beszél e területek kapcsolódó pontjairól, hogy könnyen meggyőz bennünket az ellenkezőjéről. Ha egy kicsit félretesszük az idegenkedő hozzáállásunkat a modern természettudományok a fizika, kémia, biológia felfedezéseihez és új elméleteihez, – mely szerint úgyse értjük ezeket, és egyébként sincs semmi gyakorlati jelentősége a munkánkra, életünkre, akkor minek foglalkozzunk vele -, és egy kicsit elkezdünk a szerző fejével gondolkodni, akkor könnyen rájövünk, hogy egy kis erőfeszítéssel érdekes összefüggésekre bukkanhatunk mi magunk is. Rácsodálkozhatunk a körülöttünk zajló világ törvényszerűségeire akár otthon, akár a munkahelyünkön.

Az író, aki kezdetben maga is természettudományos érdeklődéssel kezdte tanulmányait, a könyv kilenc fejezetén keresztül kalauzol bennünket: a természettudományos kutatások megállapításait közérthetően magyarázza, és ezek közvetlen felhasználhatóságát mutatja be a szervezetek életében. Kiindulásképpen elmagyarázza, hogy jelenleg is a newtoni világképen alapuló szervezetekben élünk és dolgozunk. Részekre bontjuk az egészet, azt gondoljuk, hogy a befolyás egy irányban hat a szervezetben, vagy hogy az objektív megfigyelés egyre pontosabb módszereit kutatjuk. Ezek a feltevések a newtoni mechanikából származnak, akkor is, ha ennek nem voltunk eddig tudatában.

Ha szeretnénk jobban megérteni a mai szervezeteket, akkor ideje, hogy új nézőpontból tekintsünk a vállalati környezetre, és a benne a dolgozókra, vezetőkre. Ehhez kínál új szemléletet a modern természettudomány: mi lenne pl., ha nem a szervezet egyes tagjait vizsgálnánk, hanem a közöttük lévő kapcsolatot? Vagy egy másik terület a rend és a káosz közötti újfajta kapcsolat értelmezése: újabban ezek egymást magában foglaló állapotoknak tekintik. Ezek nélkül nem lehet sem változás, sem haladás. Az új, teremtő elrendeződéshez szükség van a káoszra. Hogyan lehet ezt kivitelezni egy vállalaton belül? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülnek fel a könyvben.

A szerző azt vallja, hogy nincsenek minden szervezetre érvényes modellek, azokat mindig az adott szervezeten belül kell megtalálni, így kész recepteket és megoldásokat ne várjunk a könyvtől, de abban mindenképpen segít, hogy egy másfajta nézőpontból közelítsünk a felmerülő vagy lehetséges problémákhoz.

Szerző:      Margaret J. Wheatley
Cím:          Vezetés és a modern természettudomány – Rendszer a káoszban
Kiadó:        SHL Hungary Kft, 2001
Oldalszám: 220 oldal
Bolti ár:      2300 Ft

Könnyű          – – x – –      Nehéz
Tudományos  – x – – –      Kevésbé tudományos
Laikus            – – – x –      Szakmai

 

A recenziót írta: Bereczki Ágnes