Klein Sándor: Gyerekközpontú iskola

Klein Sándor: Gyerekkozpontú iskola

Klein Sándor neve több okból is ismerősen csenghet. Egyrészt a munka- és szervezetpszichológia területéről, ahol több könyv szerzője és szerkesztője és az alkalmasságvizsgálatok hazai szakértője. Talán ez az oldala az ismertebb. A másik „arca” a humanisztikus pszichológusé. Nagy rajongója Carl Rogersnek és humanisztikus pszichológiának. Ez jelen könyvből is kiderül, gyakran hivatkozik rá, főleg „A tanulás szabadsága” című könyvére. Ahogyan Klein Sándor Gyerekközpontú iskola c. könyvében írja, azt szerették volna kipróbálni, hogy milyen a tanulás szabadsága (a humanisztikus pszichológiai elvek képviselete a pedagógiában) a 80-as években Magyarországon.
Ez a könyv tulajdonképpen az 1994-ben „Hogyan legyenek iskoláink gyermekközpontúak?” című kiadvány rövidített változata, kiegészítve két újabb tanulmánnyal és néhány jegyzettel. A könyvben az író nagy lelkesedéssel írja le a „szegedi kísérlet” eredményeit. Néha már talán túlzott patetizmussal.

Klein Sándor a 80-as évek döntő részét Szegeden töltötte, ahol a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanszékvezető tanára volt. Itt próbálkoztak meg azzal, hogy a tananyag-központú oktatás kereteit szétfeszítsék. Ennek a kísérletnek az örömeiről, sikereiről és természetesen kudarcairól számol be ebben a könyvben.

Kísérletükben elsősorban a pszichológia oktatás paradigmájának változtatásával próbáltak beavatkozni ebbe a rendszerbe. Vagyis a szerző és csapata a tanári ténykedésében a pszichológiai ismeretek elsajátítása helyett elsősorban a pszichológiai szemléletmód kialakításával, illetve a személyiség formálódásának elősegítésére törekedtek. A szerző fontosnak tartja azt is, hogy a tanárjelöltek személyiségfejlesztéséhez is hozzájáruljon a főiskolai pszichológiaoktatás. A könyvben bemutatott írásokkal szeretne lelkesíteni a szerző, hogy minden tanár végigmenjen ezen a nehéz, ámde sok pozitív élménnyel járó önfejlesztő úton.

Kiknek ajánljuk a könyvet?

Azoknak, akik gyerekekkel foglalkoznak, találkoznak. Vagyis nagyjából mindenkinek, akit a pedagógia és a pszichológia fejlődéssel, neveléssel és oktatással foglalkozó része érdekel. Pszichológus, tanár és szülő is sok érdekes információt, tanulságos történetet olvashat ebben a könyvben. A könyvet haszonnal forgathatja az a gimnazista is, aki most gondolkodik el a pályaválasztáson. Ajánlanám a könyvet a mostani tanárképzésben dolgozó, oktató embereknek is. Jó lenne, ha ez a szellemiség erőteljesebben jelenne meg a közoktatásban. Saját tapasztalatom (két gyermek büszke apukájaként, hogy az óvodai szintig ismerve a hazai viszonyokat) még sajnos a poroszos teljesítménykényszer az elsődleges. De azért vannak pozitív jelek.

könnyen olvasható     1 2 3 4 5          nehezen olvasható
szakmai                          1 2 3 4 5           laikus
tudományos                1 2 3 4 5          kevésbé tudományos

Recenzió: Szögi Zoltán