Mihalec Gábor: Áspiskígyók és palimadarak – a magabiztos kommunikáció kézikönyve

Áspiskígyók és palimadarak - könyvborító

Bár „hiánypótló” könyvet ígér bevezetőjében Mihalec Gábor, az Áspiskígyók és palimadarak korántsem számít egyedülinek a(z asszertív) kommunikáció „közvetlenül a »fogyasztóhoz«” szóló irodalmában, maga a szerző is számos ilyen írásra hivatkozik a könyv irodalomjegyzékében. Az idézett művek többségét magam is ismerem, s ennek alapján úgy vélem, az Áspiskígyók és palimadarak nem közérthetőségében különleges. Amitől a kötet egyedülálló, az véleményem szerint a tartalom koncentráltsága, mesterien eltalált fókusza, valamint a könyv „kézikönyv-jellege”, mintegy felhasználóbarát-volta. Esetünkben ez egy nem egészen másfél óra alatt elolvasható írást jelent, mely ugyanakkor (elsősorban a fejezetek végén összegyűjtött gyakorlatoknak köszönhetően) alapot ad az asszertív kommunikáció hosszú távú tökéletesítésére. A szerző óriási gyakorlati tapasztalatáról árulkodik az a lényeglátás, amellyel a témakör azon legfontosabb kérdéseire fókuszál, melyek az asszertivitás gyakorlati (ki)fejlesztéséhez a leginkább hozzájárulnak. Egy kommunikációs kézikönyvtől talán elvárható ugyan, de mégis említésre érdemes a kötet olvasmányossága, gördülékenysége.

A nem egészen hétköznapi cím az asszertív kommunikáció egy újszerű meghatározására utal: a krisztusi tanítás (és az egész Biblia) két szimbolikus állat-figurája, a kígyó és a galamb lesznek Mihalec Gábor asszertivitás-dimenziójának végpontjai. A szerző (aki pszichológusi tevékenysége mellett adventista lelkész) a manipulatív, önző, ugyanakkor okos és céltudatos kígyót állítja szembe a kedves, szelíd, de naiv és kiszolgáltatott galambbal, és ezeket a típusokat azonosítja a társadalom manipulátoraiként és lúzereiként. Az ezekkel szemben kívánatos magatartásforma a két típus jó tulajdonságaiból eredeztetett asszertivitás.

E magatartásforma jellemzőivel és azonosításával kezdődik a könyv, s hét fejezeten át tárgyalja ennek megvalósítási módjait a munkahelyen, a szupermarketben, a párkapcsolatokban, a gyereknevelésben és az állásinterjún. Külön fejezet mutatja be a relaxáció és a lazítás rendkívüli hasznosságát, s ezek néhány módszerét. Minden fejezet végén a már említett gyakorlatsorok segítenek abban, hogy az asszertív magatartásformákat hosszú távra is elsajátíthassuk, majd tökéletesíthessük.

Az Áspiskígyók és palimadarak-at elsősorban azoknak ajánlom, akik gyorsan, de mégis alaposan szeretnének javítani fellépésükön, kommunikációjukon. Haszonnal forgathatják, akik állásinterjúra utaznak, és csak egy órájuk maradt tökéletesíteni a fellépésüket, akik hibás árut vettek a boltban, de félnek a konfliktustól, akik munkahelyi konfliktusok részesei,  vagy akik sehogyan sem tudják autóvezetés közben rávenni párjukat, hogy lassítson, pedig már annyi vad és gyors állathoz próbálták hasonlítani.

Athenaeum 2000 Kiadó,
Budapest; 124 oldal
Ára: 1980.- Ft.

Recenzió: Csonka Balázs