Virág Teréz: Emlékezés egy szederfára

A szederfa, amelyre emlékezni kell, a könyv utolsó lapjain jelenik meg, Virág Teréz nagyszüleinek udvarán áll. A nagyszülők és még többen a családból lágerben haltak meg. Virág Teréz sok évtizednyi nem emlékezés után néz szembe családja történetével és találja meg zsidó és magyar identitását, miközben foglalkozni kezd a holokauszt túlélőinek gyógyításával.

A könyv 1982 után keletkezett esettanulmányok, esszék, tanulmányok füzére 4 nagyobb blokkra felosztva. A tanulmányok nagy részében jelentős szerepet kapnak az esettanulmányok, amelyek igen olvasmányossá teszik a könyvet.

Ahogy haladunk előre az írások olvasásában folyamatosan kerekedik ki számunkra az elméleti háttér is, ahogy a budapesti iskola képviselői – Ferenczi Sándor, Hermann Imre, Róheim Géza, Bálint Alice, Mérei Ferenc – rámutatnak, hogy a lelki megbetegedések (elsősorban a neurózisok) hátterében sokszor társadalmi traumák állnak.

Virág Teréz végigvezet minket több gyermek és felnőtt terápiájának leírása közben azokon a folyamatokon, ahogy valamilyen társadalmi szinten megrázó esemény az egyén élettörténetével összefonódva neurotikus tünetekhez vezet. (Tehát nemcsak a holokauszt tartozik ide, hanem minden háború, az ’56-os események, kitelepítések, munkaszolgálat stb.)

Hiszen ilyen esetekben a valóság annyira extrém módon fenyegető, hogy az ember alapvető egzisztenciális biztonságélménye vész el, és ezt az érzést továbbörökíti az utódainak is.

A legérdekesebb éppen az, ahogy ezek a traumatizáló események generációkon átívelve okoznak lelki megakadásokat pl. a túlélők unokáinál. Ekkor a feladat a család múltjának megismerése, felelevenítése, a múlttal való folytonosság helyreállítása, az emlékezés lehetővé tétele.

A könyvet elsősorban pszichológusoknak ajánlom, mert munkájukhoz új nézőpontot adhat, hogy ne csak az időben közeli interperszonális kapcsolatokat vegyék figyelembe, hanem a család tágabb történetét, de a laikus érdeklődő számára is felemelő, elgondolkodtató olvasmány lehet.

Kiadó: Animula egyesület – KÚT Pszichoterápiás rendelő
Terjedelem: 148 oldalISBN 963 408 039 1

Könnyű 1 2 3 4 5 Nehéz
Laikus 1 2 3 4 5 Szakmai
Nem tudományos 1 2 3 4 5 Tudományos

Recenzió: Bognár Klára