P. Minuchin, J. Colapinto, S. Minuchin: Krízisről krízisre

krizisrol_krizisre.jpg

A szegény családok segítése

A család struktúrája többet jelent, mint egy térkép, amely azt ábrázolja, ki tartozik az adott családhoz. Struktúrán a kölcsönhatások visszatérő és megjósolható mintáit értjük. Ezek a mintázatok tükrözik az emberi társadalomban oly fontos közelségeket, feszültségeket és hierarchiákat és jelentéssel bírnak a viselkedésre és kapcsolatokra vonatkozóan.

Ez a pár mondat akár a könyv mottója is lehetne; a szerzők a krízisről krízisre élő családok segítésének egy új rendszerszemléletű, családközpontú megközelítését vázolják fel, a családsegítő gyakorlatban szerintük leginkább elterjedt, egyénközpontú nézetekkel szemben. Úgy gondolják, hogy a szegény családok segítésében elsődleges szempontnak kell lennie, hogy nem csupán a probléma fókuszában álló egy- két személlyel kell foglalkozni, hanem be kell vonni a probléma megoldásába a kiterjedt családot, illetve tágabb környezetet is.

A könyv két nagy részre tagolódik. Az első fejezetek egyfajta elméleti bevezetőt nyújtanak; megismerhetjük belőle a rendszerszemléletű megközelítés alapelveit, azokat a készségeket, melyek a hatékony és kompetens segítségnyújtáshoz szükségesek, illetve néhány olyan eljárást, melyek a családi rendszer változásához vezethetnek.
A második részben a szerzők speciális szolgáltatási területekre – a gyermekvédelmi szakellátás (nevelőszülői rendszer és gyermekotthonok), várandós, szenvedélybeteg nők segítése, pszichiátriai osztályok illetve a családok otthonában nyújtható szolgáltatások- javasolnak átfogó programokat, tréningmodelleket, melyek egy családközpontú keretbe helyezik át a segítés gyakorlatát.

A könyv szisztematikusan, lépésről-lépésre tárgyalja végig a segítés folyamatát az összes területen, a segítővel vagy intézménnyel való kapcsolatfelvételtől egészen az aktív támogató kapcsolat lezárásáig, illetve az utánkövetésig. Nagy előnye a könyvnek, hogy esettanulmányokon keresztül bemutatja, hogy a közölt elméletek, új modellek hogyan működnek a gyakorlatban. Ugyanakkor néhány negatív példát is említ, rámutatva arra, hogy mindezen elképzelések mindig csak az adott családra, közösségre szabva, az ő igényeiket, jellemzőiket figyelembe véve alkalmazhatók.

Szakmaisága miatt elsősorban azoknak a segítőknek ajánlanám a könyvet, akik krízisről krízisre élő családokkal foglalkoznak, de úgy gondolom, hogy hasznos olvasmány lehet mindazoknak, aki kapcsolatba kerülnek ilyen családokkal, ilyen problémákkal, akár például tanárként, vagy orvosként…illetve mindenkinek, aki érdeklődik a szociális kérdések, problémák és azok megoldási lehetőségei iránt, hiszen ez a könyv mutat egy lehetséges megközelítést.

Olvashatóság: 2
laikus-szakmai: 4
kevésbé tudományos-tudományos: 4

Szerzők: Patricia Minuchin, Jorge Colapinto, Salvador Minuchin
Cím: Krízisről krízisre, A szegény családok segítése
Kiadó: Animula, 2002
Oldalszám: 252 oldal
Bolti ár: 2590 Ft.

Recenzió: Mórocza Nóra