Hermann Imre: Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok 1911-1933

Hermann Imre munkássága a magyar, és később a nemzetközi, pszichoanalitikus szakma számára is fontos hatótényezőnek számít mind a mai napig. A pszichoanalízis születésekor az értelmezői és alkalmazói szerep vállalása adhatott a huszadik századon végigívelő életműnek időtállóságot.

Hermann orvosként kezdetben ambivalensen tekint az analitikus gyógyító metodikára, de sok területre kiterjedő érdeklődésének köszönhetően, a módszerrel való megismerkedés során sikerült meggyőződnie annak hatékonyságáról.

A kötet kronológiai sorrendben végigveszi Hermann 1911 és 1933 között írt cikkeit. Fiziológiai kísérletek (a kontrasztelmélet, a luminalnatrium altató hatása),
gyermekvizsgálatok, beszámolók, elméleti okfejtések (módszertani kérdésekről, pszichoanalízisről) egyaránt helyet kapnak e kezdeti munkákban. A kezdetiség azonban nem kezdetlegességet jelent. Hermann minden esetben törekszik tudományos lenni és kellően naprakész. A pszichológiatudomány első elméletalkotóinak kortársaként, vagy tanítványaként csatlakozhatott ahhoz a pezsgő és aktív „tudományteremtéshez”, mely a korban oly jellemző volt. A pszichoanalitikus metodika terjedése olyan eszközt kínált a fiatal Hermannak, mellyel orvosi kompetenciáit kiegészíthette. Bármennyire is távolinak tűnik egy-egy cikk, vagy tanulmány témája a freudi tanoktól, Hermann mintha módszeresen keresné, önmaga számára is, ezek igazolását – ezt a keresést pedig minden esetben képes adekvát módon beilleszteni az adott gondolatmenetbe. Természetesen nem átverésről van szó. Pusztán arról, hogy képes a mindennapokban is fellelni ezen paradigma hatását – és ez nagy mértékben hozzájárul annak a kételynek az elpusztításához, mely orvosként e, kortársak által tudománytalansága miatt támadott, módszer kapcsán indokoltan benne is megfogalmazódhatott.

A kötetben az ösztönök kapcsán, a Hermann nevével kapcsolatban sokat emlegetett, a megkapaszkodó-reflex és az anyához való ragaszkodás hatásait elemző írások is szerepelnek már. A kéz, mint erogén zóna – az ujjszopás, mint a megkapaszkodási-reflex átalakult formája, a nemi élet gyermekkori fejlődése, a projekcióról írt értekezés – mind-mind fontos pontjait képezik Hermann ösztönvilágról kialakított szemléletének, mely később külön kötetként is megjelenik.

Fontos, hogy írásait még nem a magyar pszichológustársadalomnak írja – hiszen ekkor még nem létezik ilyen, hanem az egész tudományos világnak szánja azokat. Írásai a Magyar Orvosban, az Atheneumban, a Jövő Útjában, a Gyermek című folyóiratban is rendszeresen helyet kapnak.

Az írások tartalmi sokrétűsége mellett, szakmai igényességük, a szövegek korhű nyelvezete (mely inkább érdekes, mint zavaró) szórakoztatóvá teszik a rövid tanulmányok olvasását. Hermann lényeglátása és pontos fogalmazásai az olvasót a (pszichológus)világ összefüggéseinek gyors felismerésével jutalmazhatják.

Egyaránt fontos és érthető olvasmány lehet a pszichológiával ismerkedő laikusnak és a tudományt művelő szakembernek egyaránt.

Kiadó: Animula,
Kiadás éve: 2007.
Terjedelem:  145 oldal
ISBN 978-963-9410-99-3

Könnyű  1 2 3 4 5 Nehéz
Laikus 1 2 3 4 5 Szakmai
Nem tudományos 1 2 3 4 5 Tudományos

Recenzió: Kovács Péter